POLITICA DE GARANTIE

 

INFORMATII GENERALE

ITC itconstruction srl pune la dispozitia clientiilor sai solutii, servicii si produse, testate in mod corespunzator, avand un proces riguros de verificare al calitatii. Garantia reprezinta angajamentul companiei, asumat fata de beneficiar, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a sumei achitate, de reparare sau de inlocuire a echipamentelor achizionate, in cazul in care acestea nu corespund conditiilor din declaratia de conformitate sau din politica de garantie.

 

ITC itconstruction garanteaza faptul ca echipamentul nu are defecte de manopera si materiale pe perioada garantiei. Daca echipamentul se defecteaza in cazul functionarii in conditii normale si adecvate in timpul Perioadei de valabilitate a Garantiei, ITC itconstruction, la discretia sa, va repara sau inlocui piesele defecte ale echipamentului sau echipamentul in sine cu componente sau produse noi ori reconditionate, sau cel putin echivalente ca functionalitate cu cele furnizate initial. Pentru toate componentele reparate garantia se va prelungi cu perioada de timp cat echipamentul defect a stationat in service.

 

In cadrul lucrarilor de reparatii, se poate recupera sistemul de operare din configuratia initiala, livrat impreuna cu echipamentul. ITC itconstruction nu va restabili si nu va transfera date sau software de pe suporturile initiale de stocare ale echipamentului. Daca echipamentul este reparat, este posibil ca toate datele generate de utilizator sa fie sterse definitiv.

 

POLITICA DE GARANTIE ACOPERA URMATOARELE ASPECTE:

 • defecte semnificative de fabricatie
 • defecte privind functionalitatea sistemelor cauzate de configurarea si punerea in functiune a acestora

 

DREPTURILE BENEFICIARULUI

ITC itconstruction este raspunzator fata de beneficiari pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost livrate produsele. In cazul lipsei conformitatii, beneficiarul are dreptul de a solicita ITC itconstruction sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire (consumatorul are dreptul de a solicita ITC itconstruction in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata), in conditiile de mai jos.PERIOADA DE GARANTIE

Toate solutile propuse beneficiaza de garantie pentru o perioada de 60 de luni daca sunt instalate,configurate sau montate de catre personalul autorizat al ITC itconstruction srl sau prin partenerii sai. In caz contrar, perioada de garantie este 24 de luni.

Perioada de garantie incepe din momentul in care s-a semnat procesul verbal de predare-primire echipamente sau receptie partiala a solutiei implementate. La predare, beneficiarul va verifica cantitativ si calitativ echipamentele, iar dupa caz va efectua teste functionale.

 

EXCLUDERI DE LA SERVICIUL DE GARANTIE

ITC itconstruction nu garanteaza functionarea neintrerupta sau lipsita de erori a echipamentului. Garantia acopera numai problemele tehnice legate de hardware, sau dupa caz sisteme de solutii, in perioada de valabilitate a garantiei si in conditii normale de utilizare. Aceasta nu se aplica pentru probleme legate de software, daune cauzate de client sau circumstante cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele:

 • defecte cauzate de accidente
 • defecte cauzate de utilizare improprie, abuz sau neglijenta
 • urme de uzura normale
 • decolorari ale materialelor in timp datorate expunerii la factorii din mediul inconjurator
 • parti componente pierdute
 • furtul echipamentului
 • s-a intervenit asupra echipamentului sau sistemului, a fost reparat si/sau modificat de personal neautorizat
 • numarul de serie al echipamentului, componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate
 • sigiliile pentru garantie au fost rupte sau schimbate
 • daune (accidentale sau de alt tip) ale echipamentului, care nu afecteaza functionarea sau functiile echipamentului sau sistemului, cum ar fi, dar fara a se limita la, rugina, schimbarea culorii, a texturii sau a finisajului, uzura si deteriorarea treptata
 • daune ale echipamentului cauzate de razboi, acte de terorism, incendii, accidente, dezastre naturale, utilizare defectuoasa intentionata sau accidentala, abuz, neglijenta sau intretinere necorespunzatoare ori utilizare in conditii anormale
 • daune ale echipamentului cauzate de instalarea incorecta sau de conectarea incorecta la un dispozitiv periferic
 • daune ale echipamentului cauzate de o cadere de tensiune electrica externa sau de un accident
 • incapacitatea de utilizare din cauza parolelor de securitate uitate sau pierdute
 • incapacitatea de utilizare sau daune ale echipamentului cauzate de contaminarea cu substante periculoase, boli, paraziti sau radiatii
 • frauda, furt, disparitie inexplicabila sau acte de vandalism

 

RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se va asigura ca solutiile si echipamentele achizitionate sunt utilizate in parametri normali, in scopul in care au fost destinate, fara a se aduce modificari asupra acestora sau interventii in configurari.

Beneficiarul va contacta compania la adresa de e-mail [email protected] in cazul in care intampina dificultati privind functionarea unui echipament, dupa ce a verificat starea acestuia, dupa caz, de exemplu dar fara a se limita la: alimentarea cu energie electrica, amplasamentul, existenta conexiunii la internet, etc. E-mailul va cuprinde informatii complete privind echipamentul sau sistemul de solutii: numele beneficiarului, numarul de contract, disfunctionalitatea sesizata, locatia echipamentului, daca este cazul, prin coordonate GPS.

ITC itconstruction va poate solicita sa efectuati unele actiuni de asistenta, precum:

 • permiterea accesului tehnicianului de asistenta tehnica, cu ajutorul instrumentelor de diagnosticare la distanta, atunci cand este cazul
 • inspectia vizuala a echipamentului si amplasamentul acestuia
 • transmiterea de imagini sau video privind disfunctionalitatea sesizata
 • efectuarea de teste de viteza a liniei de internet

In cazul in care echipamentul nu se poate remedia la distanta, se va stabili in functie de tipul acestuia procedura de remediere, fie prin interventie pe teren a echipei tehnice, fie prin trimiterea echipamentului pentru reparatii.

 

MODALITATE DE SOLUTIONARE A CERERILOR SI TERMENE

Dupa transmiterea e-mail-ului la adresa [email protected], daca prin asistenta la distanta disfunctionalitatea nu s-a remediat, iar echipa tehnica v-a transmis procedura de remediere, se va proceda astfel:

 1. pentru  returnarea produsului sau trimiterea in service pentru reparatii
 • se va completa completa cererea cu informatii si se va trimite semnata de catre beneficiar via mail
 • dupa verificarea termenului de garantie si a contractului, echipa tehnica va transmite acceptul sau refuzul cererii dvs.
 • dupa primirea acceptului, se va trimite echipamentul la adresa indicata

Nu se vor accepta coletele trimise inainte de parcurgerea acestor etape.

Termenul de remediere sau inlocuire se va comunica dupa constatare.

 1. pentru interventie pe teren
 • se va comunica de catre echipa tehnica data la care se va efectua interventia, iar beneficiarul va confirma, in scris, data la care se va desfasura activitatea
 • pe teren, se va intocmi un raport prin care se constata defectiunea, cauza, daca este sau nu acoperita de garantie, iar dupa caz costurile de remediere.

In cazul in care disfunctionalitatea nu provine din motive ce pot fi imputate companiei, insa beneficiarul nu accepta costurile de remediere, se va factura contatarea (km dus-intors, timp de lucru/tehnician).  Interventia si reparatiile in garantie sunt gratuite. 

 

CAZURI CARE NU SUNT ACOPERITE DE GARANTIE

In cazul in care solicitarea de acordare a garantiei este nejustificata (echipament functional, echipamentele care nu respecta termenii si conditiile de acordare a garantiei), solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse si eventuale costuri de diagnosticare.

Returnarea echipamentului in perioada de valabilitate a garantiei nu inseamna automat ca acesta va fi reparat in mod gratuit. La receptionarea echipamentului, sau la constatareape teren, ITC itconstruction srl isi rezerva dreptul de a verifica valabilitatea Garantiei si a solicitarii de reparatii in Garantie. Daca Perioada de valabilitate a Garantiei a expirat sau daca se aplica excluderile din de la garantie, cererea Dvs. va fi considerata a nu fi acoperita de garantie. Daca cererea Dvs. de service este considerata ca fiind in afara garantiei, vi se va furniza o oferta de pret, pe care o puteti accepta sau respinge. Daca acceptati reparatia, veti primi o factura pentru activitatile de reparare, piesele de rezerva si alte costuri specificate in oferta. ITC itconstruction va poate solicita o taxa de constatare (care include costurile de transport km dus-intors si manoperal) daca cererea Dvs. de reparatii este in afara garantiei si refuzati oferta de reparare.

 

LIMITAREA RASPUNDERII

Cu exceptia prevederilor din prezenta garantie si in limita maxima permisa de lege, ITC itconstruction nu isi asuma raspunderea pentru daunele directe, speciale, accidentale sau secundare care rezulta din incalcarea garantiei sau a conditiilor ori conform altor prevederi legale, inclusiv, dar fara a se limita la pierderea capacitatii de utilizare, pierderea veniturilor, pierderea profiturilor efective sau estimate (inclusiv pierderea profiturilor din contracte), pierderea sumelor de bani utilizate, pierderea economiilor estimate, pierderea afacerii, pierderea oportunitatilor, pierderea clientelei, distrugerea reputatiei, pierderea, deteriorarea sau coruperea datelor ori orice pierdere sau dauna indirecta ori secundara cauzata in orice mod, inclusiv inlocuirea echipamentelor si a proprietatii, costurile suportate pentru recuperarea sau reproducerea datelor stocate ori utilizate de echipament. 

 

PROTECTIA DATELOR

Intelegeti si sunteti ca acord ca ITC itconstruction trebuie sa colecteze, sa transfere si sa prelucreze date cu caracter personal pentru a facilita furnizarea serviciului solicitat. Pentru mai multe informatii privind protectia datelor cu caracter personal, puteti accesa pagina: https://primaria.eu/protectia-datelor/

 

PROTECTIA MEDIULUI

Conform H.G. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), beneficiarii au obligatia sa nu elimine DEEE ca deseuri municipale nesortate si sa colecteze selectiv aceste DEEE.